Wczytywanie...

Niespodzianka dla uczestników

Szanowni Państwo,

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny konferencji 1st Baltic Conference for Students and Young Researchers BalCon 2017, która odbędzie się w dniach 24-26.03.2017 roku, informuje, że dla prelegentów, którzy zaprezentują się podczas konferencji, przygotowaliśmy niespodziankę.

W ramach opłaty konferencyjnej mogą Państwo opublikować drugi artykuł w czasopiśmie Technical Science – 11 punktów na liście B MNiSW z dnia 23.12.2015 r. Liczba punktów może ulec zmianie po kolejnym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które ukaże się pod koniec 2016 roku. Językiem publikacji jest język angielski, a od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Szczegółowe informacje dotyczące czasopisma Technical Science znajdą Państwo na stronie http://www.uwm.edu.pl/techsci/index.php/pl/.

Autorami mogą być uczestnicy konferencji wraz z opiekunami, promotorami prac magisterskich i doktorskich. Tematyka tych artykułów powinna nawiązywać do problematyki poruszanej w publikacjach przesłanych do druku w monografii Politechniki Gdańskiej lub Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, ale musi stanowić oryginalny materiał wcześniej niepublikowany i nie naruszający praw autorskich przekazanych ww. wydawnictwom. Tytuł przesłanego artykułu powinien być inny niż tytuł referatu opublikowanego w monografii Politechniki Gdańskiej i Zeszytach Politechniki Rzeszowskiej.

Organizatorzy konferencji BalCon2017 nie gwarantują, że drugi artykuł ukaże się w czasopiśmie Technical Science. Opublikowane zostaną artykuły, które będą spełniać kryteria formalne i merytoryczne, określone we wskazówkach dla autorów http://www.uwm.edu.pl/techsci/index.php/guide-for-authors i uzyskają pozytywne recenzje co najmniej 2 recenzentów, w tym 1 recenzenta zagranicznego. Drugi artykuł powinien zostać przesłany na adres konferencji biuro@balcon.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 roku.